best free magento theme

Į pagrindinį turinį »

Tax Free | Global Blue | BabyCenter.lt

  

(LT)

Pasinaudokite Tax Free paslauga pirkdami Baby Center parduotuvėje Vilniuje (P.Lukšio g. 34) arba Klaipėdoje (Taikos pr. 64A).

    

(RU)

Воспользуйтесь услугой такс фри (Tax Free), покупая в магазинах Baby Center в Вильнюсе (ул. Лукшё 34) т/ц Бангинис или в Клайпеде (пр. Таикос. 64А) т/ц Грандус.

Tax Free paslauga galite pasinaudoti dvejais būdais:

Pagal Global Blue formą

1). Naudinga tiems, kurie į Lietuvą atvyko vienam kartui. Tuomet Tax Free paslauga teikiama bendradarbiaujant su Global Blue bendrove. Įsigykite prekę ir grįžę į savo šalį Global Blue nurodytose vietose galėsite susigrąžinti dalį PVM mokesčio. Grąžinama suma priklauso nuo pirkinio vertės, o ją susigrąžinti daugeliu atveju galėsite muitinėje.

Procedūra:

- Pirkimo metu bus užpildyta Tax Free forma.

- Tax Free forma privalo būti atžymėta muitinės spaudu, kuomet išvykstate iš ES šalies. Tai turi būti padaryta per du mėnesius nuo Tax Free formos išrašymo dienos.

- Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį), o mokesčio dalį susigrąžinsite savo šalyje, apsilankę Global Blue atstovybėje. Grąžinamą sumą sudaro iš PVM dydžio atimtas administravimo mokestis.

Pagal deklaraciją FR0420


2). Naudinga tiems, kurie į Lietuvą keliauja nuolatos. Šio būdo privalumas yra tas, jog yra grąžinamas visas PVM mokestys, t.y. 21 %.

Jūsų pirkinio vertė = Visą kainą / 1.21

Pirkėjas taip pat apmoka 5 Eur administravimo mokestį.

Procedūra:

- Pirkimo metu bus užpildyta Tax Free FR0420 forma.

- Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį).

- Tax Free forma FR0420 privalo būti atžymėta antspaudu muitinėje išvykimo iš Lietuvos metu.

- Kitos kelionės į Lietuvą metu pateikite mums muitinėje atžymėtą Tax Free formą. Pinigus Jums grąžinsime grynaisiais pinigais formos pateikimo metu arba pavedimu į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.


Ką Jums reikėtų žinoti:

  • Pasinaudoti šia paslauga gali asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungos (ES) šalis. Pirkimo metu yra būtina turėti asmens dokumentą.
  • Perkamų prekių vertė turi būti ne mažesnė nei 58 Eur.
  • Pasinaudoti šią paslauga galite atvykę į mūsų saloną, esantį adresu Baby Center parduotuvėje Vilniuje (P.Lukšio g. 34) arba Klaipėdoje (Taikos pr. 64A).
  • Tax Free forma privalo būti atžymėta muitinės spaudu, kuomet išvykstate iš ES šalies. Tai turi būti padaryta per du mėnesius nuo Tax Free formos išrašymo dienos.
  • Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį).
 

Услугой Tax Free вы можете воспользоваться двумя способами:

По форме Global Blue

1). Полезно для тех, кто в Литву приехал на один раз. Тогда услуга Tax Free предоставляется сотрудничая с компанией Global Blue. Приобретите товар и по возвращению в свою страну в Global Blue указанных местах вы сможете получить часть НДС обратно. Возвращаемая сумма зависит от стоимости покупки, а получить её обратно в большинстве случаев вы сможете в таможне.

Процедура:

- Во время покупки будет заполнена форма Global Blue Tax Free.

- Форма Tax Free должна быть отмечена печатью таможни, когда Вы покидаете страну ЕС. Это должно быть сделано в течении двух месяцев со дня выставления формы Tax Free.

- За товар в нашем салоне Вы оплатите полную сумму (включая НДС), а часть налога сможете получить обратно в вашей стране, обратившись в представительство Global Blue. Возвращаемая сумма включает сумму НДС после вычета административного сбора.

По форме Tax Free FR0420

2). Полезно для тех, кто в Литву приезжает постоянно. Этим способом вы сможете получить обратно весь налог НДС (21%).

Окончательная стоимость = Цена в магазине / 1,21

Покупатель также оплачивает административный сбор в размере 5 EUR.

Процедура:

- Во время покупки будет заполнена форма Tax Free FR0420.

- За товар в нашем салоне Вы оплатите полную сумму (включая НДС).

- Форма Tax Free FR0420  должна быть отмечена печатью таможни во время выезда из Литвы.

- Во время другой поездки в Литву предъявите нам отмеченную таможней форму Tax Free FR0420. Деньги вам вернем наличными при предъявлении формы или денежным переводом на вами указанный банковский счет в любом банке Литвы.


Что Вам следует знать:

  • Воспользоваться этой услугой могут лица, постоянным местом жительства которых является не страна Европейского Союза (ЕС).
  • Стоимость приобретаемых товаров должна быть не менее 58 Eur.
  • Воспользоваться этой услугой Вы можете посетив наш салон по адресу Baby Center в Вильнюсе (ул. Лукшё 34) т/ц Бангинис или в Клайпеде (пр. Таикос. 64А) т/ц Грандус.
  • Форма Tax Free должна быть отмечена печатью таможни, когда Вы покидаете страну ЕС. Это должно быть сделано в течении двух месяцев со дня выставления формы Tax Free.
  • За товар изначально в нашем салоне Вы оплатите полную сумму (включая НДС).


 


© 2012 GREIFTO UAB. Visos teisės saugomos.